برای ورود به کلاس های آنلاین و جانبی، دسترسی به فایل های آموزشی و همچنین ارسال تکالیف و بسیاری از خدمات دیگر نیاز به ورود به پورتال دارید.

زبان آموزان گرامی

در صورتی که پورتال اصلی دچار اختلال ، کندی و یا قطعی بود، از پورتال های پشتیبان استفاده نمایید.

پورتال اصلی ایران اروپا

پورتال پشتیبان ایران اروپا